Lokala regler

Ordningsregler


Lokala Regler Kils GK 2024

Dessa Lokala Regler gäller som tillägg till VGDF:s Regelkort 2023

Out of Bounds Regel 18.2

Banans gräns definieras av Vita Pinnar/Stolpar utom på Hål 1, där markerar de vita pinnarna området och gränsen går efter vägens vänstra kant till där vägen delar sig. Därefter gäller pinnarna.

 

Pliktområden Regel 17

Pliktområden definieras av pinnar, plattor i marken eller målad linje med röd eller gul färg.

Gränsen för pliktområdet går i rak linje mellan markeringarnas utkant mot spelfältet

 

Onormala markförhållanden/MUA  Regel 16.1

"Fasta stenar och berg i dagen" utgör MUA om de befinner sig i områden på spelfältet som är klippta till Fairwayhöjd eller lägre eller inom 2 klubblängder från detta område.

 

Torrsprickor i marken samt hål gjort av djur är att betrakta som MUA om de befinner sig på den del av spelfältet som är klippt i fairwayhöjd eller lägre. Gäller dock endast bollens läge, EJ stansen

 

Spelförbudszon markeras med grön färg på aktuell pinne.

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKALA REGLER: ALLMÄN PLIKT ENL REGEL 14.7a

 

Tillfälliga Lokala Regler kan finnas vid Tävlingar och Extrema förhållanden.

Ändrad 2024-06-23