Historik

Den 24 november 1984 bildades Kils Golfklubb och valdes in i Svenska Golfförbundet som klubb nummer 183. Klubbens fösta möte hölls i Sannerudskolans aula. 


Till första ordförande valdes Olle Stridsberg. Redan från starten fick uttrycket "en för alla, alla för en" ett tydligt ansikte och ur detta har värdegrunden "alla har samma värde och tillsammans är vi starka" växt fram och, under såväl goda som svåra år, genomsyrat klubben. Konkret betyder detta att alla ska känna glädje och stolthet över att vara medlemmar oavsett vilka mål man har med sin golf. Det ska också finnas en glädje i att bidra med ideella tjänster, stora som små, för klubbens framgång. Istället för ekonomisk ersättning ska just glädjen och stoltheten vara behållningen. 


Med dessa grundläggande värden fortsätter vi att, tillsammans, utveckla en mycket bra klubb och mötesplats för golfare till ännu högre höjder!  

I början av 1980-talet fanns i Kil ett trettiotal personer som spelade golf och som var medlemmar i näraliggande klubbar. Ett intresse för ett inofficiellt "kilsmästerskap" växte fram och efter en sådan "mästerskapstävling" i Sunne 1983 bildades en arbetsgrupp med uppdraget att bilda en idrottsförening för golfspel samt att skaffa fram lämplig mark för banbygge. I arbetsgruppen ingick Olle Stridsberg, Lars Fernqvist, Stefan Jakobsson, Jörgen Angbo och Tage Nordkvist.


Premiärspelet begicks i maj 1987 och signifikativt för klubben är att den första tävlingen var en juniortävling; klubbkvalet i dåvarande Föreningsbanken Cup.

Den officiella invigningen av niohålsbanan (idag hål 10-18) gick av stapeln 1987 med besök av TV-laget anfört av Staffan Lindeborg. Festkvällen genomfördes i hällande regn under skydd av ett partytält mellan rangen och puttinggreenen. Man brukar säga att intet öga var torrt, men i detta fall fanns inte en fot som var torr. Lagom till klubbkvalet i dåvarande Föreningsbanken Cup försommaren 1987 kunde äntligen banan beträdas, och signifikativt för klubben var det juniorerna som slog de första tävlingsslagen på en bana som, skulle det visa sig senare, kommit att fostra många framstående juniorer som också blivit elitspelare på seniornivå. De bästa exemplen är Emma Alfredsson och Christian Nilsson. Den senare har 

bl a en seger på Europatouren på sin meritlista.

Under senare delen av 1980-talet exploderade golfintresset i hela landet liksom i Kils GK. På Kristi Himmelsfärds Dag 1988 fanns, redan kl 10.00 på förmiddagen, 47 bollar i bollrännan. Detta var ett tydligt tecken på ett behov av ytterligare nio hål. Byggnationen startade hösten 1988 och lagom till säsongsstarten 1990 kunde klubben presentera en komplett 18-hålsbana, ett nytt fint klubbhus och automatisk green- och fairwaybevattning. 

Den officiella invigningen av 18-hålsbanan skedde 1991 med legenden Sven Tumba som hedersgäst med Dubbelnisse Nilsson som caddy. Konferencier var kilssonen och TV-kändisen Bengt Alsterlind.

Under en tioårsperiod med början i slutet av 1980-talet blomstrade klubbens ungdomsverksamhet, under Susanne Anundsson engagerade ledarskap, vilket uppmärksammades i hela landet och ledde fram till att Kils GK utsågs till Årets Golfklubb 1995 av föreningen Golfjournalisterna. Priset delades ut av föreningens dåvarande ordförande Leif Larsson i samband med SGF:s förbundsmöte 1996. Juniorerna växte upp och flera av dem blev mycket skickliga seniorgolfare vilket ledde till att serielaget tog klivet upp i Elitserien 1999. Tyvärr blev det respass 2001.

De goda åren för Kils GK, liksom för hela golfsverige, fortsatte en bit in på 2000-talet men 2005 började plötsligt medlemstalen gå ner i landets golfklubbar; tyvärr också i Kils GK. Finanskrisen 2007 - 2010 var säkerligen en bidragande orsak. Flera klubbar fick likviditetsproblem med rekonstruktioner eller konkurser som följd. Tack vare en sund ekonomi lyckades Klils GK att klara av att hantera situationen och var aldrig ens i närheten av vare sig rekonstruktion eller konkurs. 

2013 är året då "golfkonjumturen" vände och sedan dess har medlemsutvecklingen varit stabil.