MEDLEMSAVGIFT

AVGIFTER 2021

För samtliga spelrättskategorier i Kils GK krävs ett medlemskap som kostar 600 kr
Ytterligare information står under respektive spelrättskategori.

Platina

Medlemsavgift: 600 kr 

 • Spelrättsavgift, medlem med obligation: 6 050 kr
 • Spelrättsavgift, medlem utan obligation: 6 550 kr
 • Städpant, återbetalas efter 15 timmar ideellt arbete på banan:
  600 kr
 • Obligation krävs från det år medlem fyller 24 år eller den förhöjda avgiften.
 • Studeranderabatt 1 000 kr mot uppvisande av giltig studentlegitimation

Detta förmånspaket är mycket välfyllt och styrelsen hoppas att även du tycker att det är ett attraktivt medlemskap.  Se nedan!

Utomläns

 • Medlemmen skall vara folkbokförd utanför Värmlands län
 • Medlemsavgift 600 kr
 • Spelrättsavgift 2 700 kr
 • Värmlandsgreenfee 70 kr rabatt på andra värmlandsklubbar helgfri vardag måndag - fredag
 • Obegränsat spel på Kils GK

Greenfeemedlem

 • Medlemsavgift 600 kr
 • Spelrättsavgift 400 kr (inget krav på obligation eller städpant)
 • Greenfee på hemmabanan är alltid Värmlandsgreenfee

Dubbelmedlem

 • Avgift 2 750 kr.
 • Du måste vara en fullbetalande medlem minst
  5 100 kr i en annan Värmlandsklubb.

Passiv medlem

 • Passiv avgift: 300 kr

Familj

Grundregeln för kategorin är två vuxna och deras barn under 18 år som bor på samma adress. Biologiskt barn till den ena av de vuxna men som, på grund av delad vårdnad, är folkbokförd på annan adress accepteras.

Avgiften varierar, beroende på klubbchefens beslut. Priset bestäms från fall till fall beroende på vilka kategorier de vuxna väljer och hur gamla barnen är.


Guld

Medlemsavgift: 600 kr

 • Spelrättsavgift, medlem med obligation: 4 500 kr
 • Spelrättsavgift, medlem utan obligation: 5 000 kr
 • Städpant, återbetalas efter 15 timmar ideellt arbete på banan:  600 kr
 • Obligation krävs från det år medlem fyller 24 år eller den förhöjda avgiften.
 • Studeranderabatt 1 000,- mot uppvisande av giltig studentlegitimation

Junior 0-18 år

 • Medlemsavgift 250 kr
 • Spelrättsavgift 250 kr

Junior 19-21 år

 • Medlemsavgift 600 kr
 • Spelrättsavgift 1 100 kr
 • Städpant 600 kr tillkommer

Silver

Gäller spel vardagar

 • Medlemsavgift: 600 kr
 • Spelrättsavgift, medlem med obligation: 3 800 kr 
 • Spelrättsavgift, medlem utan obligation: 4 300 kr
 • Städpant, återbetalas efter 15 timmar ideellt arbete på banan:  600 kr
 • Obligation krävs från det år medlem fyller 24 år eller den förhöjda avgiften.
 • Studeranderabatt 1 000,- mot uppvisande av giltig studentlegitimation

Brons

 • Medlemsavgift: 600 kr
 • Spelrättsavgift: 1 900 kr
 • Fritt spel på hemmaklubben 4 x 18 hål alternativt 8 x 9 hål; För spel därefter gäller Värmlandsgreenfee.

Från och med 80 år

 • Medlemsavgift 600 kr
 • Spelrättsavgift 2 000 kr
 • Tillkommer 500 kr om det inte finns obligation.

Övrigt

 • Nybörjare Junior: Ingen medlemsavgift under utbildningsåret. Kursavgift inkl. fritt spel på banan 995 kr (Juniorer 0-18 år som ingår i juniorträningen erlägger enbart medlemsavgift)
 • Nybörjare senior: Ingen medlemsavgift under utbildningsåret. Kursavgift inkl. fritt spel på banan  1 995 kr
 • Obligation 8 000 kr Ger lägre avgift i vissa spelrättskategorier; se ovan.
  Från det år man fyller 24 krävs obligation alternativt en förhöjd avgift med 500 kr
 • Städavgift och hålvärdsavgift på 300+300 kr tas ut från det år man fyller 19. Dessa avgifter återbetalas när man arbetat ca 15 timmar på banan under säsongen.
 • Avgiften för greenfee- och vardagsmedlemmar på helger är motsvarande Värmlandsgreenfee.
 • Bagbricka för nya medlemmar finns att hämta på kansliet, från och med städhelgerna.