Miljö

Regenerativ banskötsel

Kils golfklubbs resa mot ekologisk banskötsel

Biologisk skötsel av golfbanan

Vi nöjer oss inte med att säga att vi ska jobba efter hållbar skötsel utan en regenerativ banskötsel vilket betyder att vi skapar nya generationer av positiva mikroorganismer som hjälper oss att bygga gynnsamma förhållanden. Vi tillverkar egna mikroorganismer genom både en fermenteringsprocess och en teknik som kallas "compost tea". Endast organiska gödselmedel är vad vi kommer att använda. Nya gräsarter som är mer tåliga för vinterskador och bättre spelkvalitet kommer successivt att sås in.


Magnus Barth Kils Gk:s banchef på en eldriven greenklippare