Sponsorkommitté

Kils Golfklubbs sponsorkommitté kan betraktas som "under bildande" eftersom ingen egentlig kommitté finns idag. Istället sköts sponsorförsäljningen av styrelsens ordförande. Arbetsinsatsen är alltför tung för en person varför en väl fungerande kommitté behöver bildas.

Bästa medlem som kan tänka dig att bidra till arbetet med försäljning av reklamplatser på klubben; hör gärna av dig till Tage Nordkvist på tfn 070 - 555 94 84 eller via e-post tage@nordkvist.se så berättar jag mera om vari den ideella arbetsinsatsen består.