Seniorkommitté

Välkommen till Kils Gk:s Seniorsida 2024

Alla Damer och Herrar 50+ är välkomna att delta i våra tävlingar.

Säsongen börjar med Vårträffen och avslutas med Höstavslutningen med middag för de som spelat minst 5 gånger under säsongen.

Vi spelar torsdagar med starttider mellan kl 9.00-11.30.

NYTT!prov erbjuder vi möjligheten att få spela 9 hål med start från 10:an.

Du anmäler dig på min golf.se eller på tfn 0554-40705 senast kl 12.00 dag före tävling. Din starttid meddelas via mail senast kl 16.00. Övrig information finns i seniorernas spelprogram.

Det kostar 50 kr/gång som betalas i tävlingskansliet med bankkort eller med Swich till 1233635067 och skriv i meddelandet ”seniorgolf + datum” eller att scanna QR-koden i tävlingskansliet.

 

Vi i Seniorkommitteen

Morgan Sandberg,  Ordf.  Tel 0763-919243

Margareta Lydén            Annica Sandberg           

Vivi-Anne Jönsson          Marit Nilsson                 

Hans-Olov Sköld             Christer Eriksson

Karl-Erik Johansson        Lennart Andersson