Seniorkommitté

Välkommen till Kils Gk:s Seniorsida 2023


Alla Damer och Herrar 50+ är välkomna att delta i våra tävlingar.


Säsongen börjar med med  Vårträffen och avslutas med Höstavslutningen med middag för de som spelat minst 5 gånger under säsongen.


Vi spelar torsdagar med starttider mellan kl 9.00-11.30.


Du anmäler dig på min golf.se eller på tfn 0554-40705 senast kl 12.00 dag före tävling. Din starttid meddelas via mail senast kl 16.00.


Övrig information finns i seniorernas spelprogram.

Det kostar 50 kr/gång som betalas i tävlingskansliet med bankkort eller med Swich till 1233635067 och skriv i meddelandet ”seniorgolf + datum”


Vi i Seniorkommitteen:

Lennart Andersson, ordf. Tel 0703-417716

Margareta Lydén

Håkan Brink

Marit Nilsson

Morgan Sandberg

Karl-Erik Johansson


Seniorgolfens spelprogram 2023 Rev.pdf

Tre-dagars

Senior/par-tävling


Vi har härmed nöjet inbjuda till 3-dagars partävling på Hammarö GK 12 sept Karlstad GK den 13 sept och Kils GK den 14 sept 


Tävlingen är öppen för samtliga dam- och herrseniorer som under tävlingsåret fyller 60 år och är medlemmar i golfklubb ansluten till SGF. Minst en i varje par skall tillhöra en värmlandsklubb.


Tävlingsform: Slaggolf över 18 hål. Greensome på Hammarö GK, Irish greensome på Karlstads Gk och Foursome på Kils GK. 

Klassindelning: En gemensam klass. Par: dam+dam, herre+herre eller dam+herre. Olika klubbtillhörighet godkännes.

Tee: Gul  för H60+ och röd för D60+. H70+ får välja mellan gul eller röd tee (Hö 57 eller 48). D70+ får välja mellan röd eller orange tee (Hö 48 eller 42). Vald tee gäller alla tävlingsdagar.


Avgifter: Startavgift 300:- per par för 3-dagars tävling. Betalas vid starten första tävlingsdagen.


Greenfee: Tävlingsgreenfee (200 kr/spelare på gästbana) betalas separat vid varje incheckningstillfälle på gästbanan.


Anmälan: Anmälan skall ske parvis till Hammarö GK via ”www.golf.se”, senast torsdag den 7 sept kl 12.00. Önskemål om golfbil anges vid anmälan.

Deltagarantal: Deltagarantalet är begränsat till 76 par. Anmälningsordning tillämpas.


Startlista: Kommer att finnas på ”www.golf.se


Priser: Prisutdelning sker på Kils GK efter avslutad tävling.Förfrågan och upplysningar lämnas av:

Leif Bergström mobil  070 685 83 23 Karlstad GK

Reijo Långström mobil  079 340 11 28 Hammarö GK   

Håkan Brink mobil  070 378 20 41 Kils GK