Bankommitté

Bankommitté

Personer nedan ansvarar för utveckling och skötsel av golfbanan. Ta emot och tillvarata medlemmars synpunkter kring vår bana. Engagera medlemmar till ideellt arbete.


Cermit Bäcklund 

Greger Norlin 

Ninni Berndtsson 

Tomas Mogren

Torbjörn Engström

Tommy Zetterkvist

Sören Grindvall


Arbete på banan

Klubben behöver komplettera de anställdas banarbete med ideellt, för att ha en bana i utmärkt skick.

Det ideella görs i form av


Hålvärdsarbete

Tisdagsarbete

Banutvecklingsarbete


För att få tillbaka städpanten krävs att man ställer upp ca 20 timmar med arbete på banan!

Hålvärdar

Det finns fortfarande kvar hålvärdar för vissa hål, de kör på som tidigare.

Banutvecklingsarbete

Inom denna ram kommer vi att utföra en del utvecklings och underhålls arbete på banan under säsongen. 


Tisdagsgänget!

Under vissa tisdagar utför vi arbeten på banan.

Vi träffas kl 9.00 och jobbar fram till ca 13.00. Kallelsen kommer då via noreply från klubben.


Alla som kan och vill vara med är Välkomna!