Klubben

Den 24 november 1984 bildades Kils Golfklubb och valdes in i Svenska Golfförbundet som klubb nummer 183. Klubbens fösta möte hölls Sannerudskolans aula. Till första officiella ordförande valdes Olle Stridsberg. När klubben bildades fick uttrycket ”en för alla, alla för en” ett tydligt ansikte och ur detta har värdegrunden ”alla har samma värde och tillsammans är vi starka” växt fram och, under såväl goda som svåra år, genomsyrat klubben. Konkret betyder detta att alla ska känna glädje och stolthet över att vara medlemmar oavsett vilka mål man har med sin golf. Det ska också finnas en glädje i att bidra med ideella tjänster, stora som små, för klubbens framgång. Istället för ekonomisk ersättning ska just glädjen och stoltheten vara behållningen. Med dessa grundläggande värden fortsätter vi att, tillsammans, utveckla en mycket bra klubb och mötesplats för golfare till ännu högre höjder!