Valberedning

Emma Alfredsson, Klas-Göran Knutsson och Lars Elfstrand (sammankallande).