TÄVLINGSKOMMITTÉN

Tävlingskommittén 2021

Klubbtävlingar arrangerad av Kils GK Tävlingskommitté 2021

Stark avrådan från tävlingsverksamhet i Golfsverige

Sedan 1 mars 2021 avråder Folkhälsomyndigheten starkt alla idrotter från att arrangera tävlingar, med undantag för yrkesmässig idrott.

Tills vidare är SGF:s starka rekommendation därför att inte genomföra någon tävlingsverksamhet i Golfsverige. Undantag är tävlingar som faller inom RF:s och SGF:s definition av yrkesmässig idrott.

SGF uppdatering 19 april: SGF:s starka avrådan från tävling samt beslut att inte arrangera förbundstävlingar utöver yrkesmässig idrott gäller till och med 16 maj. Beslutet förlängs eller omvärderas veckovis. Nytt beslut kommuniceras måndag 26 april. 

Kils GK har beslutat att inte arrangera klubbtävlingar förrän SGF:s avrådan upphör och det ånyo är tillåtet att arrangera lokala och regionala golftävlingar på klubb och distriktsnivå. Vi återkommer när vi kan starta vår tävlingsverksamhet enligt årets tävlingsprogram.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens och SGF:s riktlinjer för tävlingsverksamhet i Golfsverige på länken https://golf.se/for-klubben/radgivning/Corona-riktlinjer-for-klubbar/tavlingsinformation/

Tomas, Jan-Ove, Greger, Peter, Ninni och Mona.

Vi är ett glatt gäng som ingår i tävlingskommittén men vi behöver bli flera så välkommen att höra av dig om du är intresserad.

  • Peter Wretman Ordförande 070-171 22 39
  • Greger Norlin Tävlingsledare 070-871 93 47
  • Jan-Ove Eriksson Tävlingsledare 070-684 58 95
  • Tomas Mogren Tävlingsledare 070-881 03 08
  • Mona Mogren Tävlingsfunktionär/Shop 0554-407 05
  • Ninni Berndtsson Tävlingsfunktionär/Kansli 0554-407 05
  • Annki Wretman Tävlingsfunktionär 0760-19 13 54

Tävlingskommitténs uppgift är att arrangera tävlingar och genomföra dessa på bästa sätt i enlighet med målen i Kils GK:s verksamhetsplan 2021.

Kontakta tävlingskommittén