TÄVLINGSKOMMITTÉN

Tävlingskommittén 2022

Tomas, Jan-Ove, Greger, Peter, Ninni och Mona.

Vi är ett glatt gäng som ingår i tävlingskommittén men vi behöver bli flera så välkommen att höra av dig om du är intresserad.

  • Peter Wretman Ordförande/Tävlingsledare 070-171 22 39
  • Greger Norlin Tävlingsledare 070-871 93 47
  • Jan-Ove Eriksson Tävlingsledare 070-684 58 95
  • Tomas Mogren Tävlingsledare 070-881 03 08
  • Mona Mogren Tävlingsfunktionär 
  • Ninni Berndtsson Tävlingsfunktionär 0554-407 05
  • Annki Wretman Tävlingsfunktionär 0760-46 36 35

Tävlingskommitténs uppgift är att arrangera tävlingar och genomföra dessa på bästa sätt i enlighet med målen i Kils GK:s verksamhetsplan 2022. 

Merparten av restriktionerna har tagits bort

Uppdatering 9 februari 2022: Från och med 9 februari 2022 har myndigheterna tagit bort merparten av de restriktioner och råd som påverkat samhället, inklusive samtliga riktlinjer för idrott och tävlingsverksamhet.

Tävlingsverksamheten i Golfsverige kan därmed åter genomföras utan restriktioner, enligt ordinarie Regler för golfspel och ordinarie tävlingsvillkor i Spel- och tävlingshandboken.

Fortsätt följa allmänna råd

Fortsätt att följa de allmänna råden om att stanna hemma vid symptom och att hålla avstånd och visa hänsyn om man är ovaccinerad.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens och SGF:s riktlinjer för tävlingsverksamhet i Golfsverige på länken https://golf.se/for-klubben/radgivning/Corona-riktlinjer-for-klubbar/tavlingsinformation/

Kontakta tävlingskommittén