TÄVLINGSKOMMITTÉN

Tävlingskommittén 2021


Lättnader i restriktioner från 29 september

Uppdatering 29 september 2021: Pandemin är inte över. Vi måste fortsatt vara ansvarsfulla och hålla oss hemma om vi har symptom. Men sedan 29 september 2021 är vi äntligen inne i steg 4 av 5 i regeringens plan för avveckling av coronarestriktioner i Sverige.

I samband med det har myndigheterna uppdaterat sina allmänna råd och tagit bort en rad restriktioner som påverkat samhället, idrotten och golfen.

Bland annat är det inte längre några deltagartak för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata sammankomster. Restriktionerna för serveringsställen gällande avstånd och storlek på sällskap har också tagits bort.

Det här gäller för golfen från 29 september

För golfen innebär de uppdaterade nationella rekommendationerna att verksamheten mer eller mindre kan återgå till det normala.

 • Golfens tillfälliga kompletterande tävlingsvillkor tas bort och tävlingar kan arrangeras enligt ordinarie regelverk (läs mer här).

 • Tidigare restriktioner, rekommendationer och råd kring sällskapsspel, träning, årsmöten, sammankomster, restaurangverksamhet och andra evenemang på anläggningen tas bort.

Fortsätt dock gärna med följande:

 • Informera personal, medlemmar och andra besökare att följa de allmänna råden om att stanna hemma vid symptom och att hålla avstånd och visa hänsyn om man är ovaccinerad.

 • Vara uppmärksam på eventuella förändringar i myndigheternas nationella råd, om smittspridningen ökar och restriktionerna åter behöver skärpas.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens och SGF:s riktlinjer för tävlingsverksamhet i Golfsverige på länken https://golf.se/for-klubben/radgivning/Corona-riktlinjer-for-klubbar/tavlingsinformation/


Tomas, Jan-Ove, Greger, Peter, Ninni och Mona.

Vi är ett glatt gäng som ingår i tävlingskommittén men vi behöver bli flera så välkommen att höra av dig om du är intresserad.

 • Peter Wretman Ordförande/Tävlingsledare 070-171 22 39
 • Greger Norlin Tävlingsledare 070-871 93 47
 • Jan-Ove Eriksson Tävlingsledare 070-684 58 95
 • Tomas Mogren Tävlingsledare 070-881 03 08
 • Mona Mogren Tävlingsfunktionär 
 • Ninni Berndtsson Tävlingsfunktionär 0554-407 05
 • Annki Wretman Tävlingsfunktionär 0760-46 36 35

Tävlingskommitténs uppgift är att arrangera tävlingar och genomföra dessa på bästa sätt i enlighet med målen i Kils GK:s verksamhetsplan 2021.

Kontakta tävlingskommittén