TÄVLINGSKOMMITTÉN

Resultat Tävlingar 2020

Klubbtävlingar arrangerad av Kils GK Tävlingskommitté from 1 juli 2020

Enligt beslut från SGF är det tillåtet att arrangera lokala och regionala golftävlingar på klubb och distriktsnivå från och med 1 juli 2020.

Kils GK kommer bedriva klubbtävlingar arrangerad av Tävlingskommittén och genomförande kommer följa SGF tillfälliga tävlingsvillkor, regler och lagar som regeringen beslutat och råd och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten.

Genomförande av tävling ska följa

  • De tillfälliga kompletterande tävlingsvillkoren 
  • Covid-19-vägledning gällande regler för golfspel
  • Kompletterande ordningsföreskrifter

Närmare information kommer framgå av tävlingsledningens kompletterande tävlingsvillkor,  kompletterande ordningsföreskrifter samt tillfälliga lokala regler from 1 juli 2020 som följer av råd och tillåtna undantag från gällandegolfregler som angetts i "Covid-19-relaterad vägledning i Regler för golfspel. 

Tomas, Jan-Ove, Greger, Peter, Ninni och Mona.

Vi är ett glatt gäng som ingår i tävlingskommittén men vi behöver bli flera så välkommen att höra av dig om du är intresserad.

  • Peter Wretman Ordförande 070-171 22 39
  • Greger Norlin Tävlingsledare 070-871 93 47
  • Jan-Ove Eriksson Tävlingsledare 070-684 58 95
  • Tomas Mogren Tävlingsledare 070-881 03 08
  • Mona Mogren Tävlingsfunktionär/Shop 0554-407 05
  • Ninni Berndtsson Tävlingsfunktionär/Kansli 0554-407 05

Tävlingskommitténs uppgift är att arrangera tävlingar och genomföra dessa på bästa sätt i enlighet med målen i Kils GK's verksamhetsplan 2020.

Kontakta tävlingskommittén