TÄVLINGSKOMMITTÉN

Tävlingskommittén 2021

Klubbtävlingar arrangerad av Kils GK Tävlingskommitté 2021

Klubbtävlingar från och med 1 juni

SGF har beslutat häva den starka avrådan från att arrangera tävlingar på klubbar och i distrikt från och med 1 juni. Tävlingarna ska dock genomföras inom ramen för SGF:s Tillfälliga kompletterande tävlingsvillkor. .

Tävlingsverksamhet enligt årets tävlingsprogram kommer därför att kunna arrangeras på Kils GK from 1 juni.

Tävlingar vid Kils GK kommer att genomförs enligt SGF:s Tillfälliga kompletterande tävlingsvillkor som reglerar inom vilka ramar tävlingar praktiskt ska genomföras.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens och SGF:s riktlinjer för tävlingsverksamhet i Golfsverige på länken https://golf.se/for-klubben/radgivning/Corona-riktlinjer-for-klubbar/tavlingsinformation/

Viktiga uppdateringar i 2021 års version av SGF:s Tillfälliga kompletterande tävlingsvillkor

I enlighet med aktuella riktlinjer och rekommendationer från myndigheterna har en hel del uppdateringar gjorts i årets upplaga av de tillfälliga tävlingsvillkoren, jämfört med 2020. Nedan är en sammanfattning av de största ändringarna. För mer detaljer, se dokumentet i länken nedan.

Samtliga tävlingar ska spelas enligt ordinarie Regler för golfspel. För att en rond ska vara handicapgrundande - oavsett om det är en tävlings- eller sällskapsrond - måste den också spelas enligt ordinarie Regler för golfspel.

De coronarelaterade undantagen till golfreglerna försvinner därmed från och med 1 juni. Det innebär att krattor ska tillbaka, ingen lägesförbättring i bunkrar, hålet får inte längre göras grundare, det är valfritt att ta ur flaggstången och resultathantering ska följa regel 3.3b.

Start från flera tee (inklusive kanonstart) samt samlingar (informationsmöten, prisutdelningar med mera) är tillåtna så länge deltagarna har möjlighet att hålla två meters avstånd till varandra. Samlingar bör i möjligaste mån hållas utomhus.

Publik tillåts med upp till 100 personer på anläggningar utan anvisad sittplats och upp till 500 personer vid tävlingar med anvisad sittplats. Deltagare och nödvändiga funktionärer räknas inte som publik.

Inga specifika riktlinjer avseende måltider i tävlingsvillkoren. I restaurangen gäller de allmänna Covid-19-reglerna för restaurangverksamhet.

Tomas, Jan-Ove, Greger, Peter, Ninni och Mona.

Vi är ett glatt gäng som ingår i tävlingskommittén men vi behöver bli flera så välkommen att höra av dig om du är intresserad.

  • Peter Wretman Ordförande 070-171 22 39
  • Greger Norlin Tävlingsledare 070-871 93 47
  • Jan-Ove Eriksson Tävlingsledare 070-684 58 95
  • Tomas Mogren Tävlingsledare 070-881 03 08
  • Mona Mogren Tävlingsfunktionär/Shop 0554-407 05
  • Ninni Berndtsson Tävlingsfunktionär/Kansli 0554-407 05
  • Annki Wretman Tävlingsfunktionär 0760-19 13 54

Tävlingskommitténs uppgift är att arrangera tävlingar och genomföra dessa på bästa sätt i enlighet med målen i Kils GK:s verksamhetsplan 2021.

Kontakta tävlingskommittén