Svar på frågor

    Redovisning från Medlemskommittén.  

Efter vårt möte med klubbchef och styrelseordförande 6 okt -20, dryftades de flesta uppkomna frågor och en del svar har vi redan o andra får skickas vidare till ansvarig person som får återkomma med besked som vi publicerar.

Här nedan redovisar vi en sammanställning av de svar vi har fått på medlemmarnas tips/synpunkter o frågor.
Många tips är redan åtgärdade
Allt redovisat utan inbördes rangordning.
Framöver så publicerar vi löpande efter att det kommer in ärenden.

2021:
2021-06-03
Hej. Har hört ryktesvägen att restaurangen är öppen till kl 18:00 för enklare mat och dryck. Varför har inte den informationen gått fram till medlemmarna och greenfee gästerna, varken från klubbledningen eller någon information från restaurangen .
Svar Kansli/Golfrestaurangen: Pga fryshaveri 3 gånger under helgen och även måndag upptog detta alldeles för mycket energi. Stora mängder mat har fått slängas, men imorgon kommer nya varor hem. Även kyl aggregatet la av i köket så tyvärr kom vi inte igång som vi tänkt.Imorgon kommer jag att lägga ut på hemsidan och även ge Ninni information om öpettider. Dock har jag varje dag varit där och haft öppet till 18 och många gäster har kommit in och fikat och köpt öl. Hoppas ni har överseende med detta.

2021-05-31
Hej. Har funderat varför det inte är outpinnar på vänster sida av vägen, på ettans hål, istället för som nu, på höger sida vägen. Denna placering innebär att man behöver inte leta boll om outpinnarna är på vänster sida
Svar TM: ...Ska ta upp det i kommittén

2021-05-16:  Utomhusklocka saknas på rangeområdet.
Svar MB: Detta kommer att fixas. Klocka fixad och är på plats!

2021-05-08: Under dagen 7/5 spelades Monas Mysgolf, så uppstod stora irritationer iok med att den som klippte fairways åkte MED banan så samma spelare hade med klipparn i flera hål. Samtidigt ställer sig mannen i slagrikting mitt i banan istället för att köra åt sidan, detta påtalades för mannen, men han tyckte han visade hänsyn. Detta har tydligen påtalats tidigare till ledningen men tydligen utan resultat. Detta bör tas upp omgående med berörd personal, så att klippning sker i motsatt riktning mot spelriktning i möjligaste mån för att vi inte får onödig irritation Detta för att göra ett steg på Bästa Bemötande

Svar MB ärende överlämnat till Magnus B

. . . . . . . . .

Inkommet i oktober efter vår genomgång med Tage N och Magnus B:

2020-10-17 ”Har tänkt att ett tak över rangen eller delar av den vore bra, det finns för få platser som det är nu under tak”

Svar MB Det jag kan säga är att vi som hastigast har pratat om det en gång men inte lagt mer fokus på det just nu. Det finns en idé om att göra något till vänster om studion men förutsättningar för det är att den gamla verkstaden kommer bort först. Det är jättekul att klubbens medlemmar har många idéer och visioner, det stärker klubben åren framöver. Dock är det viktigt att vi satsar det kan på banan också

"Råkade se på Fb att det är golfbilsförbud för tillfället, samt info om frost på banan. Det står ingen info om detta på hemsidan, vilket borde finnas under "Akuellt just nu". Jag tycker det är viktigt att Fb och hemsidan synkar. Däremot står Höstepilogen och annan gammal info under "Aktuellt just nu". Jag tycker det är viktigt att Fb och hemsidan synkar och att "Akuellt just nu" verkligen är AKTUELLT.
Många greenfeegäster söker info på hemsidor och det är många som inte nyttjar Fb."
Svar MB Text finns på hemsidan under Aktuellt just nu, mer info kan man få även vid shopen. Texten uppdateras

"Jag tycker att det är synd att vattenhindren håller på att växa igen med vass och gräs. Det ser inte alls bra ut. Jag hoppas det finns möjlighet att åtgärda detta, så att vattenhindren istället blir en försköning av vår fina bana!"
Svar MB et är vi medvetna om. Planer för åtgärder finns, kan ej preciseras i dagsläget.

"Vill få lättare info. om banan är öppen eller ej.
När Hans slutar som pro hoppas ni behåller Anton gjort stora insatser med ungdoms golfen och bara positiva kommentarer till utförda lektioner. Torbjörn inte att förglömma.
Var rädd om klubbens ansikte utåt, både bland medlemmar o gäster. Ninni hinner inte vara ute nu, behövs verkligen en ersättare."
Svar MB Banan är alltid öppen, antingen med sommargreener eller vintergreener.
Förhandling med ny tränare och shoppersonal pågår.

Tage Nordkvist:
 Tack för ett trevligt möte 2020-10-06 och för att ni hanterar inkomna ärenden på ett bra sätt. Utöver andra svar TN lämnat på olika punkter lämnar han här följande övergripande kommentarer:.

Övergripande:
Styrelsen har hel arbetsdag den 17 oktober och kommer då fr a att arbeta med förslag till verksamhetsplan och budget för 2021. Just budgeten ger på en och samma gång utrymme för utveckling och förbättringar men innebär också att svåra avväganden/prioriteringar måste göras som en del medlemmar blir glada för medan andra blir besvikna. Tillgängliga resurser räcker inte till för att alla ska bli nöjda. Styrelsens överväganden kommer under alla förhållanden att leda fram till att ett budgetförslag läggs föreläggs höstmötet i november. Budgetförslaget som kommer att beslutas om är en preliminär budget som definitivt beslutas om på vårmötet i mars 2021.

För att få tillgängliga resurser att räcka till så mycket som möjligt måste vi arbeta strukturerat och efter en överenskommen plan. Styrelsen är överens om att utvecklingen av banan är prio 1 och måste få de resurser (ekonomi och personal) som krävs för att banan ska vara bäst möjligt. Just att arbeta strukturerat och hålla sig till en plan är det mest effektiva sättet att arbeta för att resultatet ska bli så bra som möjligt och resurseffektivt. Som vi diskuterade om har vi en del strukturer och rutiner som måste sättas innan säsongen 2021 startar.Prioriterat utvecklingsområde
Styrelsen är helt överens om att en förbättring av spelbarheten på hål 1-9 är ett prioriterat utvecklingsområde. Hur spelbarheten ska förbättras finns det oändligt många åsikter om och för att komma vidare i den frågan behöver vi ta hjälp av expertkompetens och som nämndes på mötet har Magnus B tagit in offert från Magnus Sunesson https://www.niblickgolf.se/magnus-sunesson/ som beslutsunderlag för om vi ska engagera honom för att ge oss råd om utvecklingen av spelbarheten på hål 1-9.
/TN

Redovisning av frågor och svar:

• Hemsidan:
- Dagsaktuell info saknas
- All info skall enkelt finnas på hemsidan i 1:a hand, FB i andra hand .
- Banstatus, vad händer på banan o klubben, kiosk/restaurangens öppettider. golfbilsförbud mm
- Gammal info finns kvar under Aktuellt..?
- Hemsidorna ej färdigbyggda?
- Vem har ansvaret för hemsidan och informationen? ..och fortsatt utveckling
Svar Tage Nordkvist:
Klubbens "nya" hemsida har varit i funktion under en tid varför det nu är dags att utvärdera nyttan den skapar ur olika perspektiv. Detta är ett jobb vi måste göra under kommande "silly season". Ett tänkbart sätt att hantera utvärderingen och tillvaratagande av resultatet av utvärderingen är att skapa en arbetsgrupp av medlemmar och funktionärer.'

Boka Tid: Frågor om platsen av "Boka Tid" lades under "Gäster".

Svar: Detta är åtgärdat och Boka Tid finns nu även först under "Spela"•

Banans utveckling:
- Många frågor och "snack" handlar om vad som händer/borde hända med banans utveckling, indexering, tee-platser mm
Svar Tage Nordkvist (TN) /Magnus Barth (MB):
Prioriterat utvecklingsområde. Styrelsen är helt överens om att en förbättring av spelbarheten på hål 1-9 är ett prioriterat utvecklingsområde. Hur spelbarheten ska förbättras finns det oändligt många åsikter om och för att komma vidare i den frågan behöver vi ta hjälp av expertkompetens och som nämndes på mötet har Magnus B tagit in offert från Magnus Sunesson https://www.niblickgolf.se/magnus-sunesson/ som beslutsunderlag för om vi ska engagera honom för att ge oss råd om utvecklingen av spelbarheten på hål 1-9.•

Restaurang & Kiosk:
- Många frågor handlar om restaurangen och här finns många synpunkter på vad vi golfare har/kan få..inte kan få
" Kan bara konstatera att vi har ju ingen egentlig GOLF-restaurang för golfare vi har en LUNCH-restaurang och övrigt är "stängt" för golfarna.
Vi kan inte ens komma åt balkongen."
Tyvärr saknas ju den sociala biten att stanna kvar o äta/snacka o vänta in andra medlemmar..
Vi behöver verkligen hitta en lösning med bättre öppettider och enklare förtäring / dryck mm för golfare som inte hinner in till 13.00 för mat (avplockning av buffé pågår ju redan 13.30....? "ska ju vara diskat och klart" till strax efter 14.00)
Svar TN/MB:
I både medlemsundersökningen Players 1st och i medlemskommitténs inkomna ärenden finns det negativa synpunkter på öppettiderna i både restaurangen och kiosken. Eftersom öppettiderna var mycket mera generösa under 2019 kan man inte säkert veta, eftersom ingen pratat "på djupet" med Karin om detta men det vi vet är att Magnus, i rådande läge gett sitt samtycke till kortare öppettider.
Inför den nya säsongen måste en genomgripande diskussion föras med Karin om att öppettiderna ska förlängas till att åtminstone stå i paritet med de som gällde 2019.
Vilka begränsningar Coronasmittan eventuellt ställer till med 2021 vet i dagsläget ingen.

Klubbrum/Samlingsrum för medlemmar saknas
Nu har vi 4 stolar m bord vid duscharna på dam o herr
Är det ngn lösning på gång?
Svar TN:
 Vilka resurser som kommer att finnas för att arbeta med denna fråga avgörs av utfallet av budgetarbetet.

Tee:s
 Åtgärda buckliga ojämna lutande tee?
Svar MB En plan finns och kommer att bli presenterad

150-markeringar
 Önskan om återinförande av fasta 150-pinnar
Svar MB: Önskan mottagen och är under behandling

Toaletter på banan 
Förslag att göra våra toaletter på banan fräschare är att sätta upp ett städschema som visar när toan senast var städad. (Detta finns på många golfbanor) Gör dessutom en ansvarig för städningen på varje toalett, då vet man vem som inte gör sitt jobb!
Svar TN
 Torbjörn E har sammanställt en arbetsordning/checklista för detta som vi kommer att jobba efter under 2021.

Orange Tee 
Orange tee:s klippning och markering har noterats att de inte är klippta o en del ligger i ruff
. Orange tee skall inte vara misskött o undantagen klippning, ser ju också ovårdat ut.

Svar MB: Helt rätt, kommer förmodligen bli flyttade ut till f-way där det är möjligt.

Utskrivna scorekort
 Skulle vilja att det vore utskrivna scorekort. Det vore även bra koll vilka som bokar men inte kommer. Det underlättar också för en greenfeekontroll

Svar TN: Kommer att finnas under 2021 då vi är i färd med att upphandla OnTag.

Tee-skyltar:
 I flera år har jag lämnat förslag (skriftligt) till klubbcheferna (3 st) angående tee-skyltarnas placering och felvändning.
Några exempel: Hål 3, bakvänd, placering. Hål 9, placering. Hål 12 , placering. Hål 13, bakvänd, placering. Hål 18, bakvänd, placering.
Varför händer inget??
Tee-skylts-layouter är gamla / stämmer inte med verkligheten

Svar MB: Detta ses över och vi diskuterar även andra skylt alternativ.

Markeringar på banan
Frågeställningar om markeringar är lämnad till TM:
Svar TM: Markeringar har fortlöpande setts över under säsong, dock ej sista 2 månaderna, gör en koll till veckan inför nästa säsong.

Hål 5:
 minst 2 out-pinnar saknas uppe vid björken hö green. Röda pinnar bakom green ordnas. 
Ris mellan 5:an o 10:an tas bort. 
Betr ris meddelar MB att det är planerat som "Tisdagsgrupp"-arbeteHål 9: 
Rött pliktområde höger efter vägen mot 8:an saknar delvis pinnar och rätt placering. 
Flyttas ut till klippt kantHål 11: 
kolla markeringar utefter höger sida upp mot green. Orange/rosa pinne?
 Röda pinnar uppe vid stubbarna placeras rätt. Nu står de mitt i klippt yta och det är inget slut på området. Rött område bör anpassas till klippningen och ha ett avslut.


Mua grop till vänster i svackan fylles igen (alt MUA markeras) Stubbar höger före green skall avlägsnas enl Magnus B.
 Rött område bör anpassas till klippningen och ha ett avslut.

 Slänt höger göres klippbar (= på gång..) 
 Tyvärr blev hålet dåligt då man inte kan se var boll hamnar varken vänster el höger
 Förslag: Skala av kullen till vänster så mycket det går i förhållande till starkströmskabel. Ngn meter kanske det går att ta ...?Hål 16: Önskar en högre röd pinne på första sidohindret efter röd tee.
Så man ser fr tee hur långt ut hindret går

.
Pinnmarkeringar kollas. Gult hinder markerad nere i ravinen till höger mot hål 17 + flera obegripliga pinnar - bör kontrolleras och avlägsnas
Svar TM: Markeringar har fortlöpande setts över under säsong, dock ej sista 2 månaderna, gör en koll till veckan inför nästa säsong.


Hål 12: Önskemål om att flytta fram röd tee så fler når till hyllan för ca 100 m kvar..
 Önskemål om att fairwayklippt även i dalgångarna mot greenen

Svar MB:
Fairway klippning inte möjlig i dalgångarna utan att stora dränerings insatser måste göras, däremot kan vi klippa upp med semi ruff. Flytt av tee blir en fråga för utomstående konsult. 

Påbörjade men ej avslutade vägarbetet vid tee?

Svar MB: Lite mer grus vid tee 12 annars allt klart där

Hål 11: Ändra/återgå till par 4? (som är önskan enl många)
 Förslag på att en ca 1,5 m hög trappa med ledstänger byggs mot befintlig rörställning vid gul tee. Det kan fortfarande vara svårt att se om det är spelare i svackan.
Rykte om ombyggnad av tee?? 11/18 ?
Vad gäller?


Svar MB: Ändring av hål 11 till par 4 inte aktuellt i nuläget. Ombyggantion av tee kan bli aktuellt om rörledning för avvattning skall installeras.

Hål 16: Tee:? Varför grävs det? 


Svar MB: Tee flyttas/rätas upp mot rak spellinje. Alla tees ska/bör vara raka i spelriktning.


Hål 17: Säker väg. Vad händer? Tidigare skisser (2017-18) på "SÄKER VÄG" med bro - åtgärd är godkänt i alla instanser 2018. 
 Men inget händer. Varför?

Svar MB: Ett bra förslag, men finansiering fattas.

Hål 18/10: förslag på Säker väg:
här borde man kapa av kullarnas höjd ngn meter för säkrare spel - så man kan se varandra. Planteringarna som dog kan tas bort. Nu ligger det stolpar o skräpar där.


Svar MB: Om rörläggläggning för avvattning blir av på hål 11, så blir tee upphöjda vilket minskar behovet av att sänka kullarna från hål 18. Det skall planteras nya träd nu under hösten istället.


Indexering av hålen bör ses över.
Många anser att flertal hål ej har rätt index i förhållande till hur lätt/svårt hålet spelas.
 I synnerhet vid matchspel är index på hål 14 o 15 helt galet då den som har ett par slag mot sig får det onödigt tufft med index 4 och 2 när det är som känsligast i match
 Vi anser att indexering skall vara efter hur hålen ser ut.. 
 Finns även tävlingsstatistik på hur verkligheten ser ut


Svar TM: Indexeringen kommer att ändras till nästa säsong och ev några av hålen också.
Prel förslag inlämnat till bankom. muntligt. Avvaktar SGF´s förslag om att vi ska vara med i en"Gör om mig" studie enl Tage.


Banan: Syndromet påbörjade arbeten men ej avslutade....? Diverse övriga "kilshögar" som bara ligger och inte blir utplanade/åtgärdade och även sandfyrkanter (ex: 2 st på 4:ans tee-område) efter borttagna matt-tee, 12:ans väg...

Svar MB:  Kilshögar skall vi inte ha, Lite mer grus vid tee 12 annars allt klart där. Syftet skall bli att ha organiska vägar på banan så småningom. Vi har avvaktat lite med sand fyrkanterna som ni beskriver eftersom tee 4 är ganska blöta. Möjligt att mattor kommer tillbaka.

Banan: Brunnar o dräneringar på banan.
Måste se till att få fasta lock över brunnar mm. Nu står de öppna / omarkerade och är lätta att gå fast i...


Svar MB: Kommer att åtgärdas 2021


Banan: Fixa trasiga/dåliga Tee-layoutskyltar.


Svar MB: Frågeställningen lämnad till MB


Restaurangentrén: 
 Täcka av det ofärdiga planket vid matcontainer, träribbor alt skylt och ev måla själva container toppen mörk allt för att dölja containern
Svar MB: n åtgärdsplan finns på bankommitténs bord. Tid ej satt för åtgärd.


Området kring björken och terassen: 
 Plana ut en markyta och gör iordning ytan så den blir plan för några bord vid björken utanför restaurangdäcket / entrén (där vi hade 2 bord i fjol) bl a som "tillåten rökruta". Mtrl bör finnes: grus mm som tas från gamla vägarna + stenmaterial från banan/rangen.
 Då det finns berg där så får ytan anpassas efter det.
 Trevligt med några bord o stolar i skuggan där.

Svar MB: Vi tror att det finns ett behov för sittplatser där och flera idéer finns men inget bestämt ännu. Detta skall ske i samråd med krögare. Vad gäller rökruta så är detta något som krögaren bestämmer. Det är idag rökförbud på offentliga platser och idrottsarenor, vilket i sig inte innebär att man inte får röka men innehavaren av verksamheten måste själv bestämma vad som ska gälla. I vårt fall båda golfklubben och krögarens beslut.


Tävlingsinfo på hemsidan: 
 i anmälnings-sidan, ofta undermålig info ang vad som gäller för dagen. 
 Spelformer, samling med frukost osv...


Svar PW: Har svårt att kommentera synpunkten eftersom vi som regel inte har tävlingsinformation för tävlingar arrangerade av Tävlingskommittén på hemsidan. All vår information skrivs in i GIT Tävling. Tävlingsinformationen finns då på Min Golf/Tävlingar/Tävlingsinformation. Samma sak med resultat som presenteras i Min Golf. Förutom de två tävlingarna Impossible Greenkeeper och Höstepilogen där resultat räknas fram manuellt och inte kan redovisas där utan presenteras på Hemsidan. Av synpunkternas innehåll kan jag dock ana att det kanske avser information om Platinagolfen (Frukost- och Afterworkgolf) som styrelsen svarar för. Där kan informationen inledningsvis ha varit knapphändig och detaljerna kompletterats efterhand. Vilket till del säkert kan förklaras av osäkerheten om och hur arrangera dessa tävlingar med anledning av Cocid-19 restriktionerna. Dessutom är det olika ansvariga för dessa tävlingar vilket kan medföra osäkerhet över vem som gör vad. Ninni kanske har något ytterligare att tillföra.
Generellt behöver vi se över och förbättra rutinerna för information. Både vem ansvarig, vilka informationsplattformar ska nyttjas och hur samordna. Vi har tagit upp detta i styrelsen och det finns med i kommande verksamhetsplan för 2021 som en åtgärd.


Ny Bag/Vagnbod: 
 Önskan om en bättre bag/vagnbod i markplan efterfrågas av många - lösning?


Svar TN: Verksamhetsplanen- och budgetarbetet får ge besked om klubben mäktar med detta arbete. Frågan är under behandling och förslagsarbete framtagesBokning av tider: 
 Bokning tid i systemet och sedan gå ut på 10:an är ej tillåtet! 
 Detta sker ju ändå av flera som borde veta bättre.
 Det innebär ju att ett antal tider blir låsta och tros vara upptagna. 
 
 Avgift för "no show" (= start på 1:an) borde tas ut. 
 Finns ju hot om detta men oss veterligen så tas det aldrig ut
. Golf id finns ju i bokningen - så man vet ju vem som bokat.
 Har ngn debiterats?
 Hur ska det arbetas med detta framöver


Svar TN/MB: Frågan är under behandling och förslagsarbete framtages
 Förslag till 2 nio-slingor: 
 Ändra till 2 slingor: Norra & Södra att variera emellan.
 Även om det inte är permanent så kan man ju ha variationer under säsong.
 Utlysta tävlingar kan ju alltid börja på Norra 1 om det är viktigt med rätt index osv Tee behöver då initialt ej märkas om.
 Tydligt markera vid klubbhus alt bollränna/hemsida vilken spelordning som gäller. Ger ju också en variation på vår bana.
 Scorekort behöver inte ändras förrän det är dags att göra nya
 (blir det On-tag så bör det gå att lösa där så det skrivs ut rätt scorekort i förhållande till dagens valda slingor).
 På sikt kan man byta siffrorna 10-18 till 1-9 i samband med nya scorekort


Svar MB: Ett bra förslag, det är mottaget och kommer att beredas vidare. Ingen tidsplan angiven ännu. Beslut om On tag är tagen till 2021.


Obligatorisk paus efter 9:an 
 för fika och obligatorisk paus 5-10 min. Skall vi ha det så ska det anslås så alla vet vad som gäller. Absolut inte släppa fram spelare som önskar gå ut på 10:an då det kommer folk efter...
 Fundera till om idé med att fixa terassplan+prioriterad lucka i restaurangen eller om kanske kiosken kan få en bättre funktion. I synnerhet om vi har 2 slingor som varvas så vägskälet blir naturligt - Svalboet kan ev fixas till... pausfika mellan vägen till nuvarande 1:an o svalboet
 Karin har tidigare visat intresse för idén...


Svar MB: Vi vet att vi har ett litet problem med att några går ut på hål 10-18. Ett beslut är taget på att ta hit Magnus Sunesson under en dag för att göra ett förslag till en attraktivare slinga på hål 1-9. En fikapaus på max 5 minuter bör eftersträvas för att inte rondtiderna blir för långa.


Vinterspel 20-21 
 Uppskattat vinterspel! Både vinter o sommarflagga kan vara på plats hela tiden. 
 Att spara på våra Tee-platser: kan utslag ske framför alt. vid sidan av ordinarie tee. Som det var i vintras så blev de väldigt slitna


Svar MB: Vi kommer att sätta ut 3 tee på samma plats (dvs orange/röd/gul) kommande vinter på lämpliga ställen.
Banans vyer och möjligheter att se mer av Fryken 
 Sly o Skog: för bättre kontakt och underbara vyer ut över sjön vid 4-5 an, 10:an 11:an. Får det röjas - tas ner träd? Vem ansvarar?

Svar TN: Styrelsen är helt överens med frågeställaren om att "frykenkontakt" skulle vara mycket positiv. Om man börjar vid fyrans utslagsplats och åtminstone fram till 150-meterspinnen bör sly och mindre träd tas bort. Jag har uppdraget att ta reda på vem som äger den marken. Från 150-meterspinnen (ungefär) är det Olle Stridsbergs barn eller barnbarn som äger marken så det är "bara" att fråga t ex Ida Nilsson om ev röjning. Jag har inte prioriterat detta just nu eftersom det är många saker som krävt uppmärksamhet initialt (ny shopinnehavare, tränarfrågan ska lösas, diverse avtal ska skrivas, bemanningsplaner ska upprättas, verksamhetsplaner ska skrivas, budet ska upprättas mm mm).

Hur röjningsarbeten ska utföras; vi har inte anställd personal som kan göra detta (ekonomiska skäl - professionella arbeten prioriteras innanför de vita pinnarna) utan får förlita oss på alla ideella som så välvilligt ställer upp för klubben.

När det gäller 10:an (bakom greenen) tror jag inte att det är något problem. Vi har ju röjt där tidigare men tiden har inte räckt till för att underhålla röjningen. Sten bor närmast röjningsområdet bakom 10:an - det underlättar.

Beträffande området mellan 10:ans green och framåt är det en biotop som vi inte får röra alls. Mera om biotopen vet Cermit Bäcklund.

Beträffande ansvaret för att ta reda på möjligheterna att röja från tee på fyran har jag ansvaret att reda ut förutsättningarna men själv jobbet är bankommitténs ansvar och svaret på när- och hurfrågan måste komma från kommmittén.

Skulle inte Frykenbaden ta sly vid 11:an?
 Detta vet jag tyvärr inget om men Cermit kanske kan komplettera med mera information.

Ett prioriterat jobb som jag håller i är att kunna lösa färskvattenfrågan till Kils GK. Jag har jobbat med frågan i två år nu och har en principöverenskommelse med Kils kommun och Gunnar Nilsson men det är stora svårigheter med att få kommunen att göra det som ankommer på dem i den delen. Jag tjatar och ligger på så snart är jag väl inte välkommen in på min gamla arbetsplats; kommunkansliet....
Cermit kommenterar:
Angående biotopen så går den utefter hela 11:an framtill där Frykenbadens område tar vid, vid vår green 11 och 50 m mot tee på 11:an. Angående sly röjning av Frykenbaden har inte hört något om men jag ska ta kontakt med Magnus och höra ifall dom har planer för det. Bakom green 10 kan vi röja en område ner mot stugföreningens område. Vi bör kontakta med stugföreningen, kanske vi kan röja mer på deras område? Biotop området sträcker sig även uppefter 4:an längs Frykenleden.