Ordförande har ordet


Ordförande Tage Nordkvist

2018

Mars

Oktober

December

2017

April

Oktober

December

Måldokument avseende klubbens golfbana och övriga ytor

2016

Mars

November

2015

April

¨¨Maj

November

2014

Juni

Oktober