Personal

     
Magnus B arth            Ninni Berndtsson
Klubb-/banchef          Administratör
070-661 36 66           0554-407 05
 
      
     Hans Ericsson       Mona Mogren
     Pro                         Shop/reception
     070-858 46 21  
      0554-407 05

 

Banarbetare

     
        
  Rune Nilsson             Stefan Johansson      Lars Johansson
                                   

Banpersonalen för sommaren! Fattas på bild gör Johan Fromén