Vill du hjälpa till?

21.03.2017 10:04

Samtliga greener är täckta med vårdukar, som bland annat hjälper till att skydda gräset mot uttorkning samt bidrar till att vi får upp värmen i marken snabbare. Nu väntar vi på att tjälen ska försvinna så att tillväxten i gräset kommer igång och, det är vårvädret som bestämmer när det blir.

Så snart som möjligt när tjälen har släppt så kommer vi sätta igång med diverse arbeten på greenerna och i samband med detta behöver dukarna dras av, och sedan läggas tillbaka på greenerna. Detta kräver arbetskraft i form av händer och fötter och ju fler vi är, desto mer hinner vi under en dag. Känner du att du vill vara med och hjälpa till så kontakta mig, endera på mail: greenkeeper@kilsgk.se, eller via telefon: 070-333 97 23

 

Tillbaka