Vårmöteshandlingar

10.03.2019 22:06


Här nedan finns Vårmöteshandlingarna i pdf-format för nedladdning.
Under v. 11 har kansliet begränsad bemanning, men från och med den 18 mars kan du även hämta Vårmöteshandlingarna där, eller ringa 0554-407 05, för att få dem skickade till dig via e-post.

Dagordning

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsplan 2019

Ekonomisk redovisning

Driftbudget 2019

Investeringsbudget 2019

Likviditetsbudget 2019


Välkommen till Vårmöte i Kils Golfrestaurang måndagen den 25 mars kl. 19.