Vårmöteshandlingar

13.03.2018 13:37

Här nedan finns Vårmöteshandlingarna i pdf-format för nedladdning. Du kan även hämta dem i kansliet eller ringa dit, 0554-407 05, för att få dem skickade till dig via e-post.

Dagordning

Årsredovisning

Driftbudget

Investeringsbudget

Likviditetsbudget

Verksamhetsberättelse

Proposition