Vårmöte

07.03.2019 18:40

Härmed kallas medlemmar i Kils Golfklubb till ordinarie vårmöte.

Datum: 25 mars
Tid: kl 19.00
Plats: Golfrestaurangen. Fika serveras från kl 18.30

Från och med lunchtid måndagen den 11 mars finns vårmöteshandlingarna att tillgå på Kils GK:s kansli. Vill du inte själv hämta dem kan ”rekvirera” dem via e-post eller ladda ner dem från hemsidan.

Dagordning