Vårmöte

08.03.2018 16:42

Styrelsen och klubbchefen inbjuder härmed alla medlemmar till Kils GK:s ordinarie vårmöte måndagen den 26 mars kl 19.00 i Golfrestaurangen.
Vi hoppas att du är intresserad av att ta del av vår redovisning av verksamhetsåret 2017. Du får veta med vilken måluppfyllelse styrelsen, klubbchefen och kommittéerna hanterat de olika verksamheterna plus att du naturligtvis får en redogörelse för det ekonomiska läget 2017-12-31.
Förutom redovisningen av 2017 ska vårmötet fatta beslut om verksamhetsplanen och budget för 2018.
Vill du vara uppdaterad om vad som händer i vår klubb och naturligtvis också vara med och påverka framtiden rekommenderar vi att du deltar!

Hjärtligt välkommen!
Styrelsen och klubbchefen