Världshandicap 2020

21.02.2018 20:25


Eftersom världshandicapsystemet, som börjar gälla 2020, bygger på snittscorer är det viktigt att du under 2018 och 2019 registrerar så många handicapronder som möjligt, både bra och dåliga. Ju bättre underlag, desto riktigare handicap får du 2020.

Läs mer på golf.se