Var rädd om banan

29.05.2017 21:22

Träffade du green? Kul! Lagade du nedslagsmärket? Bra!

Olagade eller felaktigt lagade nedslagsmärken medför att greenytan blir ojämn, gräset dör samt att det kan vara inkörsporten för svampsjukdomar som lätt sprider sig och allvarligt kan skada en green. Så om du vill ha bra greener – var noga med att laga ditt och nedslagsmärke, men även de nedslagsmärken som tidigare spelare glömt av att laga.

På fairway är det viktigt att du återplacerar och trampar till uppslagna torvor.

Så här lagar du nedslagsmärket

Tryck ner spetsen på greenlagaren just utanför märket och bryt sedan övre delen av greenlagaren i riktning in mot märket. Bryt runt märket, från minst 4 håll, så att nytt gräs täcker fläcken. Tryck sedan till med bladet på puttern så att gräsytan blir jämn.

Tack för hjälpen !
 

Tillbaka