Snart är det dags igen..

09.01.2017 17:01

... för en ny golfsäsong. Som du säkert sett så har Kils GK fått väldigt fina vitsord av greenfeegästerna. Det är givetvis många i klubben, som genom sitt arbete bidragit till detta, klubbchefen, styrelsen, banpersonalen, Tomas & Mona, Karin med restaurangen och alla medlemmar som ideellt arbetar inom olika kommittéer och på så sätt hjälper till att hålla banan i så bra skick som möjligt med de resurser vi har.
Alla blir vi äldre, även golfspelare och medlemmar i hålvärdslagen. Några har nu efter många, många år i ett hålvärdslag gått i ”pension”. Nu är klubben i akut behov av medlemmar som vill ställa upp och hjälpa till med enklare arbeten på banan vid några tillfällen under säsongen, ca. 3 tillfällen a´ 2,5 timmar och du får tillbaka hålvärdsavgiften.
Du som känner för att delta i ett hålvärdslag, skicka ett mail till Janåke Halth eller ring 070 546 62 63 eller 0554–128 18.
 

Tillbaka