På gång

22.01.2018 21:51


Studio

En studio byggs under vintern och står klar till säsongsstarten. I och med denna kan vi erbjuda demo/test av klubbor samt utprovning av utrustning med hjälp av en launch monitor. Här har vi även möjlighet att filma i en lugn och avskild miljö.

Rangen

Det kommer att finnas nya bollar på rangen när underlaget på rangen tillåter detta. Det blir betalning med kort i den nya bollautomaten samt kort som går att ladda med hinkar.

Shoppen

Shoppen ska likna den tidigare verksamheten med hänseende till utseende och innehåll. Små ändringar kommer att ske.

Utbildning/lektioner

Nybörjarutbildning erbjuds som tidigare.
Stort fokus läggs på att få igång gruppträningar för alla medlemmar. (sving, närspel mm)
Privatlektioner i studio med filmning samt teknisk utrustning.
Juniorerna erbjuds ett nytt upplägg där det tränas 2 ggr/vecka med tränare. Upplägg för detta kommer snart.
Demodagar erbjuds, samt temakvällar under säsongen.

Banan

Banarbeten pågår under vintern i enlighet med beslut på höstmötet.
Det dolda utslaget på hål nr 11 försvinner genom schaktningsarbeten och sankmarken direkt efter kullen på höger sida görs om till spelbar yta (ruff).
På hål nr 4 kommer tee  genomgå en omfattande renovering.
Bevattningen på röd tee på hål nr 15 åtgärdas.
Träd kommer att fällas för att släppa in mera ljus på banan.