Ordförandebrev december

18.12.2018 23:39

Hej alla medlemmar!

När jag skriver detta ligger snön vit på marken och att spela golf är inte att tänka på. Trots snön står dock inte verksamheten stilla. Arbetet med att förbereda nästa säsong pågår för fullt inom alla områden. Redovisningen av det arbete vi håller på med har passerat första anhalten; höstmötet 2018. Protokollet från mötet finns att läsa på vår hemsida.

Apropå höstmötet vill jag lämna några kommentarer och vill inleda med att tacka för det förtroende som visades mig genom att jag återigen valdes till klubbens ordförande. Stort tack! Att vara ordförande i Kils GK är en förmån tack vare att stämningen inom klubben, alla medlemmar emellan, är så enkel och chosefri. Det är också en stor glädje att få vara tillsammans med alla ideellt arbetande och den kompetenta personalen!

När det gäller personal har jag har tidigare meddelat att styrelsen har rekryterat en ny medarbetare; Magnus Barth. Han tillträder som ansvarig klubb- och banchef fr o m 1 januari 2019. Välkommen till Kils GK, Magnus! I och med denna förändring kommer nuvarande klubbchefen Ninni Berndtsson att lämna en del arbetsuppgifter och, fr o m 1 juni 2019, arbeta halvtid hos oss. På den andra halvtiden kommer Ninni att spela golf och i övrigt njuta av pensionärslivets alla förmåner. Tack för att du stannar hos oss på halvtid, Ninni!
Under 2019 består styrelsen av följande personer Catrine Persson, Anna Lander (suppleant), Cermit Bäcklund, Lars Elfstrand, Sture Karlsson, Peter Wretman och undertecknad. Till varje styrelsemöte adjungeras också klubbchefen. Revisorer är Nils-Olov Boström och Lars Bergendahl. Revisorssuppleant är Tommy Svensson. Om du känner behov av att kontakta någon av oss – tveka inte att ringa/maila kansliet eller mig så får du kontaktuppgifter.

I tidigare ordförandebrev har jag redogjort för hur säsongen varit varför jag inte upprepar detta igen men en tydlig och komplett redovisning av verksamhet och ekonomi kommer att presenteras på vårmötet i mars 2019. En sak vill jag dock ta upp här och det är den oro styrelsen kände inför utfallet av greenfeeintäkterna under den torra och varma sommaren. När vi nu har facit i hand visar det sig att vår oro var obefogad; greenfeeintäkterna för 2018 är i paritet med 2017 års vilket är mycket bra. Det visar också att Kils GK är en populär bana att besöka även en ”long hot summer” som den vi hade.
Avgifter är en beslutsfråga på ett höstmöte. Styrelsens förslag om årsavgifter (medlems- och spelavgifter) mottogs positivt av mötedeltagarna och enhälligt beslut fattades. Om du vill se de nya avgifterna är det enklast om du går in på klubbens hemsida under fliken ”klubben” så hittar du dem.

Under planeringsperioden har Kils GK tecknat avtal med Vallentuna GK om fritt spel (12 spelare per vecka) för våra medlemmar som har spelrättskategorierna ”guld” eller ”platina”. Jättebra att kunna spela golf gratis i Stockholm om man är där. För spelrättskategorin ”platina” kvarstår de många förmåner som tidigare funnits vilket bl a innebär fritt spel på den natursköna banan hos Arvika GK. Vi sitter just nu också i förhandlingar med en näraliggande klubb om flera attraktiva och spännande samarbeten som framför allt kommer att kunna nyttjas av kilsmedlemmar som har spelrättskategorin ”platina”. Tyvärr är inte förhandlingarna avslutade vilket förhindrar mig att berätta närmare om detta men vi återkommer med information så snart något nytt finns att berätta om. Beroende på omfattningen av samarbetet med den näraliggande klubben beslutade höstmötet att ge styrelsen mandat att eventuellt justera årsavgiften för ”platina”.

Som jag tidigare skrivit om har Kils GK numera en medlemskommitté bestående av Torbjörn Engström (ordförande), Sten Darle och Göte Berndtsson. Tack för att ni engagerar er! Kommittén kommer, under säsongen 2019, att utforma sin verksamhet. För att verksamheten ska kunna utformas efter inspiration och önskemål är man väldigt intresserad av medlemmarnas åsikter. Maila gärna dina goda förslag till Torbjörn på e-postadressen  0554.16364@telia.com . Kommittén ser också gärna att fler har intresse för att delta i arbetet.

Det ideella arbetet är en viktig ingrediens i alla idrottsföreningar. Hoppas att även du som läser det här brevet har intresse av att hjälpa till med olika sysslor i Kils GK. Förutom att det ideella arbetet naturligtvis gynnar klubben och alla delägare (alla vi medlemmar) ger arbetsgemenskapen god social samvaro. Alla kompetenser är hjärtligt välkomna! Hör av dig till mig eller till kansliet.

2019 fyller Kils GK 35 år vilket naturligtvis kommer att firas. Dam- och medlemskommittén kommer att arbeta med festligheternas utformande. Har du goda idéer är de naturligtvis mycket välkomna.

Slutligen önskar jag på styrelsens och mina vägnar alla en riktigt…
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

Tage Nordkvist
Ordförande
070-5559494
tage@nordkvist.se