Ordförandebrev december

26.12.2017 22:25

Eftersom inte alla medlemmar har möjlighet eller intresse av att delta i Kils GK:s höst- och vårmöten vill jag, på detta sätt, informera om vilka beslut som togs och ge några kommentarer till besluten.

Läs ordförandebrevet för december 2017 här

Läs alla ordförandebrev från och med 2014 här


Tage Nordkvist
ordförande