Nya husbils- och husvagnsplaser

02.03.2017 15:39


Kils Golfklubb kommer att anlägga 10 nya elplatser för husbilar och husvagnar.

Platserna blir belägna mellan verkstadsbyggnaden och Örnäsvägen och kommer att stå klara v. 26. Ytorna utgörs av en kombination av grus och gräs. En grillplats kommer att finnas i anslutning till platserna. Arbetet har påbörjats och utförs, i allt väsentligt, ideellt.
Det förbereds dessutom för en toalett på området. Förhoppningen är att den ska stå klar säsongen 2018.
Den som har intresse av att hjälpa till med projektet och/eller vill få mer information kan vända sig till Cermit Bäcklund cermit. backlund@telia.com eller Sture Karlsson sture@kilsgk.se

Projektet är ekonomiskt genomförbart tack vare ett kommunalt anläggningsbidrag om 97 500kr.

Tillbaka