Medlemsundersökning

29.05.2017 20:32

Den 31 maj kommer en medlemsundersökning att gå ut till en tredjedel av klubbens medlemmar. Medlemsundersökningen, som tidigare hette Golfspelaren i Centrum och som nu heter Players 1st, genomförs av ett danskt företag i samarbete med Svenska Golfförbundet, där över 300 svenska golfklubbar deltar. Även klubbar i Finland, Norge, Danmark och Holland deltar i undersökningen, vilket gör den kraftfull som ett arbetsredskap, där vi kan jämföra klubbars resultat med genomsnitt för regioner och länder.
Undersökningen kommer att gå ut via mail tre gånger per säsong till en tredjedel av medlemmarna vid varje tillfälle. Medlemmarna är, på förhand, indelade i tre grupper, vilket sker slumpmässigt. Första undersökningen för året skickas ut den 31 maj och övriga två i slutet av juli och mitten av september. I undersökningen ställs frågor om bland annat bana, klubbliv, restaurang och träning.
Eftersom undersökningen syftar till att skapa ett kvalitativt bra underlag för fortsatt utveckling av Kils GK är era svar till allra största nytta för styrelsen, klubbchefen och kommittéerna vid planeringen av verksamheten.

Med förhoppningar om att du vill svara på enkäten!

Tage Nordkvist
ordförande

Tillbaka