Medlemsförmån

04.01.2019 21:37

God fortsättning på det nya året!
Vid höstmötet i november 2018 presenterades att en diskussion pågår angående samarbete med en "näraliggande klubb". Nu har en överenskommelse slutits med den "näraliggande klubben" som är Bryngfjorden Golf.
Överenskommelsen innebär att medlemmar i Kils GK som väljer medlemskategorin Platina för 2019 kommer att ha möjlighet att spela fritt vid två tillfällen på Bryngfjorden Golf under 2019. Värdet av detta, jämfört med om man skulle betala greenfee, är 860,- när rabatten för värmlandsgreenfee dragits av.
På höstmötet beslutades också att årsavgiften (medlemskap + spelrättsavgift) för Platina skulle bestämmas efter att förhandlingarna med den "näraliggande klubben" slutförts. Platinaavgiften för 2019 blir nu 6 200,- (för medlemmar med obligatiion) och 6 700,- (för medlemmar utan obligation).
I överenskommelsen med Bryngfjorden Golf finns också inskrivet att fler samarbeten mellan klubbarna fortlöpande kommer att diskuteras.
Alla tidigare förmåner inom medlemskategorin Paltina finns kvar ograverade.
Om du känner någon som eventuellt är intresserad av medlemskap i Kils GK får du gärna berätta om nyheten.
I samband med denna information om medlemsförmåner i Kils GK förtjänar också att nämnas att kilsmedlemmar inom kategorierna Platina och Guld äger rätt att spela gratis på Vallentuna GK under helgfria vardagar.
Har du frågor om ovanstående är du välkommen att ringa eller skicka ett mail till mig.
Golfhälsningar

Tage Nordkvist
ordförande