Medlemsenkät 2016

20.04.2017 18:25

Under hösten 2016 fick medlemmar i Kils GK möjlighet att tycka till om banan samt kringområden. Av 691 utskickade enkäter besvarades 311. En svarsfrekvens på 45 %.

Medlemmarnas svar kan du läsa här.

Tillbaka