Ledningsförändring, Kils GK

27.09.2018 20:40

Kils GK har idag undertecknat anställningsavtal med Magnus Barth som kommer att arbeta heltid som ban- och klubbchef fr o m 15 mars 2019. På eget initiativ har nuvarande klubbchefen Ninni Berndtsson valt att gå ner till halvtid fr o m 1 juni 2019 varefter hon arbetar som kanslist. När Ninni snart lämnar klubbchefsjobbet, för en lite lugnare tillvaro, är styrelsen glad över att få behålla henne som en aktiv del av Kils GK eftersom hon alltid har klubbens bästa för ögonen och, tillsammans med många andra, är själva kittet som binder samman klubbens olika delar. Styrelsen önskar Ninni ett gott halvpensionsliv tillsammans med sin Verner!
 

Magnus Barth, välkommen att ta över det operativa ledningsansvaret för Kils GK. Det är med stor tillförsikt som styrelsen ser fram mot att få arbeta tillsammans med dig! Så här har Magnus valt att själv presentera sig….

Jag heter Magnus Barth, är 57 år och bosatt i Kil. Jag är gift och har två grabbar som är 15 och 18 år gamla varav den ena är en hängiven golfare.

Jag har varit aktiv inom golfen allt sedan 1990 och har tidigare arbetat på fyra golfklubbar. Dessutom har jag varit lärare vid yrkesgymnasium med inriktning på park och idrott. De senaste åren har jag arbetat som entreprenör för golf- och fotbollsanläggningar runt om i västra Sverige.

Jag har alltid inspirerats av att omsätta ny kunskap i praktik och vill bl.a. utveckla banskötseln mot en mera biologisk och långsiktigt hållbar inriktning.

För att kunna lyckas med att nå framgångsrika mål är det viktigt för mig att alla är delaktiga, inspirerade och att vi, på det viset, lättare kan nå de mål och aktiviteter som sätts upp.

Jag hoppas på att kunna ge alla medlemmar, gäster och företag lite nya idéer, aktiviteter och fortlöpande information om den dagliga verksamheten. Ensam är inte stark, men tillsammans kan vi vidareutveckla den bästa klubben för er alla.

Jag har följt utvecklingen av Kils Golfklubb under många år och det är kul att se så mycket positivt som hänt under de senaste åren. Klubben har verkligen utvecklats i rätt riktning och det är mycket inspirerande att jag har fått förtroendet att få vara med om att fortsätta denna resa.

Jag ser fram emot att träffa er kommande år framöver.