Kommunledningen besöker Kils GK

05.08.2017 11:47

Som en del av utvecklingen av Kils kommun gör kommunledningen regelbundna företagsbesök. Jag tyckte att detta skulle kunna vara ett utmärkt tillfälle för dialog med kommunledningen varför jag, i våras anmälde Kils GK:s intresse av att få stå som värd för ett företagsbesök.

Igår var det så dags och vi fick besök av kommunledningen bestående av 10 personer representerande den politiska ledningen och tjänstemän. Inledningen av mötet bestod av en reltivt omfattande information om Kils GK blandad med dialog om olika frågor. En del av underlaget bestod av rapporter hämtade från GIT liksom naturligtvis eget material.

Ett viktigt utvecklingsområde för Kils kommun, ur perspektivet turism och besöksnäring, är området kring sjön Frykens (Lövens långa sjö för de som kan sin Selma Lagerlöf) sydspets. I skenet av att Kils GK årligen har många besökare fann kommunledningen det intressant att kommunen och golfklubben inleder ett gemensamt arbete för utvecklingen av området.

Ett annat område som vi fann vara mycket intressant ur både klubbens och kommunens synvinkel är friskvård och social samvaro. Även här kommer ett gemensamt utvecklingsarbete att startas under rubriken "fler friska år för äldre människor".

Sammantaget var våra gemensamma diskussioner mycket bra och kommunledningen fann det mycket intressant att starta och utveckla ett gemensamt arbete inom områdena besöksnäring/turism och friskvård/social samvaro. I sanning intressanta och givande diskussioner tillsammans med kommunledningen.

Läs mer på Kils kommuns hemsida

Foto: Roger Kvarnlöv