Kallelse till höstmöte

02.11.2018 18:41

Hej alla medlemmar!
Härmed kallas medlemmar i Kils Golfklubb till ordinarie höstmöte måndagen den 19 november kl 19.00. Kaffe med tilltugg serveras!
Dagordning

Val av funktionärer

Jag har tidigare informerat om att höstmötet i november 2017 och vårmötet i mars 2018 inte lyckades välja en valberedningskommitté. För att vi över huvud taget skulle komma vidare och, vid höstmötet i novermber 2018, kunna välja nya funktionärer till styrelsen och revisionen, beslutade vårmötet att styrelsen ska, för alla medlemmar (via e-post), presentera en nomineringslista. Styrelsen har fullgjort sitt uppdrag och presenterar härmed en nomineringslista. Syftet med nomineringslistan är att du, i god tid innan höstmötet, ska kunna ta ställning till om du vill att de nominerade ska väljas eller om du har egna förslag att lämna vid höstmötet. Styrelsen har på detta sätt, på uppdrag av vårmötet i mars 2018, hanterat frågan med fullöppenhet och föreningsdemokrati.
Det är styrelsens förhoppning att deltagarna i det kommande höstmötet kan välja två ledamöter att, tillsammans med en representant för styrelsen, utgöra valberedningskommitté inför valen på höstmötet i november 2019.

Följande personer är nominerade

Catrine Persson, styrelseledamot, omval två år
Lars Elfstrand, styrelseledamot, omval två år
Sture Karlsson, styrelseledamot, omval två år
Lars Bergendahl, revisor, omval ett år
Nils-Olov Boström, revisor, omval ett år
Tommy Svensson, revisorssuppleant, omval ett år

Höstmötehandlingar

Du kan ta del av kompletta höstmöteshandlingar på föjande sätt...
- på www.kilsgk.se fr o m eftermiddagen tisdagen den 6 november
- avhämtning på kanslitet (utanför entrén vid omklädningsrummen) fr o m kl 13.00 tisdagen
den 6 november
- genom att ringa eller skicka ett mail till undertecknad

Ytterligare information

Har du frågor eller funderingar kring ovanstående eller något annat som rör Kils GK är du välkommen att kontakta mig.

Golfhälsningar
Tage Nordkvist
Ordförande
070-5559484
tage@nordkvist.se