Invintring av banan

09.10.2017 11:11

Idag börjar vi på att förbereda banan inför vinter.

Det plockas bort vissa papperskorgar, bolltvättar och bänkar.

Banpersonalen!