Höstmöte 2018

06.11.2018 08:46

8 Motion yttrande.pdfHandlingar och dokument höstmöte 2018

0 Dagordning 19 november 2018.pdf

1 Avgifter 2019.pdf

2 VP Kils GK 2019 original.pdf

3 Driftsbudget drift.pdf

4 Budget 6 inv.pdf

5 Budget 6 likv.pdf

6 Nominering.pdf

7 Aarum motion.jpg