Höstarbete på banan

08.10.2015 10:22

Under oktober månad kommer det att ske arbeten kontinuerligt ute på banan. Väder och vind avgör när de olika arbetena blir av.

- Hålpipning med dressning på delar av vissa greener.

- Djupstickslufta greener.

- Lufta tee.

- Lufta Fairway.

- Höstgödning av greener (manuellt)

- Blåsa bevattningen.

Tack för att ni har förstående!

 

Tillbaka