Gratis analys av dina fötter

05.10.2017 17:50

Behöver du inlägg i dina golfskor eller andra skor?

Välkommen till Kils golfbana (Stallet) på tisdagen den 10 oktober kl 09.00 då Stig Larsson pratar om nödvändigheten av att belasta fötterna rätt när du går. Tillsammans med Stig kommer du att träffa Gert Edquist från Hälsohuset i Forshaga. Han kommer att analysera dina fötter för att få reda på hur du står mot underlaget. Detta görs genom att du får stå på en ljusplatta. Om det behövs får du tips om vilken typ av inlägg du behöver.