Hål 12 arbete klart

11.09.2015 15:18

Ett större dräneringsarbete är nu genomfört vid området närmast green på hål 12.

Ett större arbetslag (12 man) under ledning av Hans Junghage har under dagar 3 grävt, dränerat, sått och lagt ut färdiggräs.
Grävmaskinarbete startade onsdag em/kväll och jobbet slutfördes under fredag.

Dessutom har ny bevattningsutrustning lagts runt green

Ett tack till alla som gjorde en insats samt till Hultman AB
för gratis lån av grävmaskiner mm.

Nu öppnas hålet på ordinarie green med MUA framför samt i dräneringsdike runt forgreen.

Se bilder

PS I första svackan har lagts dräneringssträng som färdigställs senare.