Bunker på hål 6

02.09.2017 21:27

Vi kommer att lägga igen bunkern på vänster sida green på hål 6. Detta markeras som MUA.

Tack för överseende!

Bankommittén