Banstatus

21.10.2016 11:09

Nu har vi kommit ganska långt med invintringen av banan. Greenerna är luftade och hålpipade, tees är luftade och lagade och de flesta hålen har nu alternativa teeplaceringar. Banan är fortfarande öppen med sommargreener tills vidare, men vinterflaggorna finns på plats och sitter framför ordinarie greener. Det är förbjudet att beträda greenerna om det är frost på dem, så i samband med frostig väderlek tillåts endast spel på vinterflaggorna.

Bevattningssystemet är tömt vilket har till följd att toaletterna på banan nu är stängda för säsongen.

Greenkeeper Richard Nyström

Tillbaka