Årsavgifter 2018

21.11.2017 13:48

Höstmötet beslutade, den 20 november 2017, enligt styrelsens förslag att samtliga  årsavgifter  för 2018 blir de samma som 2017 med följande undantag:

  • Platinamedlemskapet höjs med 200:-
  • Guldmedlemskapet höjs med 100:-
  • Andraklubbsmedlemskapet (möjligheten att ha Kils GK som andra hemmaklubb) tas bort som medlemsform