Årsavgiften delas upp i två delar

30.01.2018 10:51

Genom alla år har Kils GK haft en enda avgift som täckt in både medlemsavgift och spelrättsavgift. För att det ska fungera för medlemmar i Kils GK att kunna använda eventuellt friskvårdsbidrag från sin arbetsgivare för vissa golfaktiviteter har styrelsen beslutat om att dela upp årsavgiften i de två delar som den egentligen består av; en del som är medlemsavgift (250,- för juniorer och 500,- för seniorer) och en del som är spelrättsavgift och därmed avdragsgill för arbetsgivaren.

Läs mer här

Spelrättskategorier Kils GK