Arbeten på banan

29.09.2016 08:42

Arbetsmoment som utförs på greener är hålpipning, djupstickluftning och dressning. Detta planeras bli klart någon gång under vecka 40. Klipphöjden på greenerna har höjts och är nu 5 mm. I övrigt kommer tees och fairways att luftas, och alla dräneringar kommer spolas rena, för att nämna några av de övriga höstarbetena som kommer ske löpande de närmaste veckorna.

Toaletterna vid tee 6, 14 och 16 kommer stängas för säsongen i samband med att vi tömmer bevattningssystemet, under vecka 40 eller 41.

Arbetena med invintringen kommer att ske fortlöpande under vardagarna till dess att allt är klart.

Greenkeeper Richard

Tillbaka