Algbildning på greener

30.09.2018 19:35
Greenerna på hål 1, 2, 6 samt 8 har tyvärr blivit drabbade av en skadesvamp som heter Antraknos under hösten.


Detta beror på flera saker, men framför allt på en stressfaktor. Denna sjukdom drabbar tillväxtpunkten på varje planta, dvs där bladen växer fram. Plantan ruttnar helt enkelt.

Varför det blir så här beror på flera faktorer, bl.a. sommarens torka, greenerna ligger i mer skuggiga områden och inte minst slitage av maskiner.

Vi har nu stoppat processen genom ett flertal åtgärder som att t.ex. förändra gödslingsdosen, lagt ut ganska mycket järn, luftat samt sått i nytt gräsfrö. Tyvärr kommer inte greenerna att läka fullt ut i år, men vi hoppas att de är återställda innan försommaren.

Vi kikar i nuläget på att kunna förbättra miljön runt dessa greener så att vi kan minska eventuella sjukdomar kommande år.
 
Cermit Bäcklund
Tf banchef