MEDLEMSKOMMITTÉN

Medlemskommitténs mål 

  • att genom olika aktiviteter bidra till att samhörigheten och klubbkänslan ökar
  • att genom olika aktiviteter bidra till att nya medlemmar (nybörjare och redan "etablerade" golfare) finner vägar in i klubbgemenskapen
  • att genom olika aktiviteter bidra till att alla medlemmar upplever större klubbgemenskap
  • att skapa ett forum för medlemmar att finna spelpartners på
  • att, tillsammans med övriga kommittéer, arrangera en familjedag
  • att rapportera kommitténs sammankomster till SISU Idrottsutbildarna