MEDLEMSKOMMITTÉN

Medlemskommittén är nybildad 2019 och håller på att utforma sin verksamhet.
Under hösten 2020 planerar vi att redovisa svar på inkomna frågor mm
Klicka på länken till nedan ”Svar på frågor”

Svar på frågor >Mål                                                     

  • att organisera ett medlemsforum för Kils Gk:s medlemmar.
  • att skicka frågan vidare till ansvarig person för behandling

Lämna dina synpunkter i mejlformuläret här nedan. Viktigt för oss att du lämnar skriftliga synpunkter så vi kan verifiera medlemmars önskemål 

Sten Darle, ordförande

Torbjörn Engström
Göte Berndtsson
Marit Nilsson