MEDLEMSKOMMITTÉN

Medlemskommittén bildades 2019 för att ta tillvara på tips/idéer och synpunkter från medlemmarna ("digital förslagslåda"). 
Mycket har behandlats och åtgärdats under 2019-2020.

Vårt arbete bygger bl a på er medlemmars medverkan och vi är måna om att ev. tips och frågeställningar snabbt kommer till rätt person för svar/behandling och svaren redovisas
och uppdateras löpande här nedan under ”Svar på frågor”

Klicka på länken till nedan ”Svar på frågor”

Svar på frågor >Mål                                                     

  • att organisera ett medlemsforum för Kils Gk:s medlemmar.
  • att skicka frågan vidare till ansvarig person för behandling

Lämna dina synpunkter i mejlformuläret här nedan. Viktigt för oss att du lämnar skriftliga synpunkter så vi kan verifiera medlemmars önskemål 

Sten Darle, ordförande

Torbjörn Engström
Göte Berndtsson
Marit Nilsson