MEDLEMSKOMMITTÉN

Medlemskommittén bildades 2019 för att ta tillvara på tips/idéer och synpunkter från medlemmarna ("digital förslagslåda"). 

Målsättning:

 • att organisera ett medlemsforum för Kils Gk:s medlemmar.
 • att skicka frågan vidare till ansvarig person för behandling
 • Mycket har behandlats och åtgärdats under 2019-2021.
  - - - - - -

  Efter ett styrelsebeslut sept 2021 skall Medlemskommitténs verksamhet och mål
  förändras och ha en annan inriktning.

  Om ngn önskar lämna tips/förslag eller andra synpunkter till ansvariga personer så
  må dessa skrivas och adresseras direkt till resp. ansvarig på klubben.
  Fn finns ingen som tar emot och hanterar inkommande mejl från nedanstående blankett.

  Mål 2022                                                     

  • ....
  • ...


  Sten Darle, ordförande Avgått sept 2021
  Torbjörn Engström  Avgått sept 2021
  Göte Berndtsson  Avgått sept 2021
  Marit Nilsson