Dubbelmedlem

2500:-
 
Du måste vara en fullbetalande medlem minst 5000:- i en annan Värmlandsklubb.