Dubbelmedlem

2500:-
 
Du måste vara en fullbetalande medlem minst 4800:- i en annan Värmlandsklubb.