Årsavgift för 2019

Årsavgifterna innefattar medlemskap samt spelrättsavgift. Du kan läsa vad som ingår under respektive spelrättskategori.

 • Familj: särskilda villkor. Kontakta klubbchefen, 0554-407 05.
 • Platina: 6 200,- (med obligation), 6 700,- (utan obligation). Från det år man fyller 24 krävs obligation alternativt den förhöjda avgiften med 500,-. Städpant 600,- tillkommer vilken återbetalas efter ca 15 tim ideellt arbete på banan.
 • Guld: 5 000,- (med obligation), 5 500,- (utan obligation). Från det år man fyller 24 krävs obligation alternativt den förhöjda avgiften med 500,-. Städpant 600,- tillkommer vilken återbetalas efter ca 15 tim ideellt arbete på banan.
 • Silver: 4 300,- (med obligation), 4 800,- (utan obligation). Från det år man fyller 24 krävs obligation alternativt den förhöjda avgiften med 500,-. Städpant 600,- tillkommer vilken återbetalas efter ca 15 tim ideellt arbete på banan.
 • Brons: 2 400,-
 • 80 år: 2 500,- (med obligation), 2 900,- (utan obligation),
 • Utomläns: 3 200,-
 • Dubbelmedlem: 2500:- , måste vara fullbetalande medlem i annan Värmlandsklubb.
 • Greenfeemedlem: 900,-
 • Junior: 0 - 12 år 500,-
 • Junior: 13 - 18 år 1 000,-, Från 15 år tillkommer städpant 600,-
 • Junior: 19 - 21 år 1 600,-, städpant 600,- tillkommer
 • Passiv: 300,-
 • Nybörjare junior: ?,- (ingen medlemsavgift under utbildningsåret)
 • Nybörjare  senior: ?,- (ingen medlemsavgift under utbildningsåret)
 • Obligation 8 000,- (Frivilligt, engångskostnad. Ger lägre avgift i vissa spelrättskategorier, se ovan)