Vårmötet 2020

12.03.2020

På grund av den rådande situationen med Coronavirus och Covid 19 flyttas vårmötet fram till en senare tidpunkt då alla kan delta utan risk för smittspridning. 

Handlingar för mötet finns under fliken klubben på hemsidan och på kansli.