Vårmöte 2021

18.02.2021

Mötet kommer att hållas digitalt den 29 mars kl 19.00. Du som erlagt medlemsavgift kommer att bjudas in via mail från Tage Nordkvist.
Handlingar för mötet och anmälan gör du här Handlingar