Resultat A- och B-klass 2018

 Samtligas resultat, samt Order of Merit, för KH-trophy kan du se på golf.se.