Information om olika spelformer

Poängbogey

Du spelar på ditt hcps erhållna slag, tar upp bollen när poängchansen är slut.

Slagtävling

Här måste man håla ut på varje hål, oavsett hur många slag det blir.

Slaggolf

Här finns det maxslag per hål, högst 5 slag över hålens par

Par 3 hål max 8 slag,

Par 4 hål max 9 slag,

Par 5 hål max 10 slag

Greensome

Spelas 2 och 2. Båda spelarna slår ut på varje hål, därefter väljer spelarna vilken boll man skall spela vidare på under fortsättningen av hålet.

När valet av boll är gjord spelar ni varannan gång på bollen

Irish Greensome

Spelas 2 och 2. Båda slår ut en varsin boll från tee. På par 4 & par 5 hålen spelar du 2: slaget på din partners boll innan ni inför 3:dje slaget gör ett val vilken boll ni vill spela fortsätta med, då är det varannat slag som gäller tills bollen är färdigspelad. Par 3 hålen väljer ni direkt efter utslaget vilken boll ni ska fortsätta med.

Foursome

Spelas 2 och 2, men här slår man ut varannan gång från tee, till sklilnad mot greensome där bägge slår ut, så här gör man upp innan 1:ans tee vem som ska börja, sen är det lätt att komma ihåg om man ska slå ut på udda eller jämna hål, varannat slag på bollen tills den är färdigspelad

Scramble

Varje lag består av 2, 3 eller 4 spelare. Samtliga slår ut varsin boll från tee. Därefter väljer laget den boll som hamnat bäst och markerar denna.

De andra spelarna placerar en i taget sin boll inom ett scoorekort från markeringen och spelar sitt 2:a slag. Återigen väljer laget ut den bäst placerade bollen, placerar och slår igen tills hålet är färdigspelat.

Bästboll (2 manna lag)

Här spelar man på sina egna erhållna slag och sin egen scoore. Men den i laget som gör den BÄSTA poängen på hålet ringar man in på scoorekortet.

Man skriver alltså bägges antal slag & poäng, ringar in den bästa och gör så på alla hålen, räknar sen ihop den sammanlagda inringade poängen

2-manna lags tävling (bilda egna lag)

Hål 1-6     Greensome

Hål 7-12     Bästboll

Hål 13-18   Scramble

Greensome & scramble delas antalet erhållna slag/2

Bästbollen spelar DU på DINA EGNA erhållna slag, för att inte scoorekortet ska bli för kladdigt, skriv på Bästbollen bara den BÄSTA poängen.

(i vanliga fall skriver man bägges poäng i laget och ringar in den bästa, men här skriver ni BARA EN SCOORE)

3-manna lags tävling Klädshopen (bilda egna lag)

18 håls Pb

Hål 1-6 räknas 1 resultat i bollen, ringa in den högsta poängen på scoorekortet.

Hål 7-12 räknas de 2 bästa poängen i bollen, ringa in de 2 bästa poängen på scoorekortet.

Hål 13-18 räknas ALLA 3 poängen, ringa in alla 3 poängen på scoorekortet.

Räkna ihop ALLA ringarna till ett resultat.

 

Spel från tre olika Tee

Utslagen sker från gul, röd eller orange Tee. Man väljer själv från vilket tee man slår ut, och man måste välja sex av varje. Man spelar på handicapet som gäller från röd tee.