Bunkergänget

Bunkergänget har ansvar för hålvärdsarbetet gällande bunkrar.

Målet är att banans alla bunkrar skall vara i bra skick.

Vi hoppas att alla spelande skall uppskatta tydlighet i kanter och jämn sandfördelning i hela bunkern vilket var Bobban Frisk's (SGF) budskap till oss.

Den veckovisa körningen med krattningsmaskin ligger på personalens ansvar.
 

Bunkergänget består i dagsläget av

  • Åke Badman
  • Lars-Gunnar Kax
  • Klas Nilsson
  • Lars-Erik Sundström, sammankallande
  • Claes Svedberg